Prodaja rabljenog vozila travanj 2021.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, J. Huttlera 2

  

Klasa: 406-09/21-01/06

Ur. broj: 381-21/1

U Osijeku,  21. travnja 2021. godine

 

 

 

Temeljem članka 23. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije  i Odluke Upravnog vijeća ustanove od 16. travnja 2021. g., Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije,  Osijek,  Josipa Huttlera 2, oglašava

 

 PRODAJU

 

RABLJENOG VOZILA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 

1.     Određuje se prodaja jednog rabljenog vozila  u vlasništvu  Zavoda za hitnu medicinu  Osječko –baranjske županije javnom prodajom, prikupljanjem pisanih ponuda i odabirom najpovoljnijeg ponuditelja.

 

2.     Predmet prodaje je:

 

-        RABLJENO VOZILO

 

           

Red.

br.

 

 

VOZILO

 

MODEL

 

 

BROJ

ŠASIJE

 

PRIJEĐ. KM

 

GOD.

PROIZ.

 

POČETNA

CIJENA

 

1.

 

RENAULT

 

TRAFFIC

 

 

VF1JL000554830600

 

 

43.540

 

2016.

 

82.400,00 kn

 

 

 

3. Uvjeti prodaje:

 

a)     Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju domaće fizičke i pravne osobe i strane osobe, koje u danom roku dostave prijavu za nadmetanje i dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10% početne cijene vozila na žiro račun broj HR4924850031100303774, Croatia Banka.

 

b)     Jamčevina će se kupcu uračunati u cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena bit će vraćena.

 

c)     Prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno» što isključuje pravo kupca na naknadne prigovore u pogledu kvalitete i skrivenih mana.

 

d)     Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, Josipa Huttlera 2, od dana objave ovog oglasa do 29. travnja 2021. g.,  s naznakom "PONUDA ZA VOZILO – NE  OTVARAJ".

 

e)     U ponudi se obvezno navode: osnovni podaci o podnositelju ponude, naziv predmeta prodaje za koji se natječe, ponuđena cijena te se prilaže dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 

f)      Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

 

g)     Ponude ispod početne cijene smatrat će se nevažećima.

 

h)     Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu.

i)      Kupac snosi sve troškove vezane za odvoz kupljenog predmeta prodaje te prijenos prava vlasništva s imena prodavatelja na svoje ime u slučaju kupoprodaje rabljenog vozila.

j)      Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu odmah po potpisu Ugovora na žiro račun Zavoda za hitnu medicinu Osječko baranjske županije broj HR4924850031100303774, Croatia Banka.

 

k)    Ako kupac prilikom potpisa ugovora ne uplati kupoprodajnu cijenu prodaja se smatra nevažećom, a kupac gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

l)     Predmet prodaje (rabljeno vozilo) može se razgledati na parkiralištu Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u Osijeku, na adresi  J. Huttlera 2,  radnim danima,  u vremenu od 10,00 do 12,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 031/ 531-314 ili na mobitel 099/ 2531- 314 – kontakt osoba Dino Koić.

 

PREUZMI PDF

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr