Obavijest o izboru kandidata - medicinska sestra/tehničar u timu hitne medicine/sanitetskom prijevozu

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

Klasa: 112-03/21-01/11

Ur. broj: 381-21/25

 

U Osijeku, 23. veljače 2021. g.

 

Temeljem članka 23. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 128/17,), nakon provedenog Javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme zbog zamjene stalno zaposlenih radnika za vrijeme korištenja godišnjih odmora, u trajanju od osam (8) mjeseci, uz probni rad od tri (3) mjeseca za prvostupnike sestrinstva, odnosno dva (2) mjeseca za medicinske sestre/tehničare, za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u timu hitne medicine/sanitetskom prijevozu – četiri (4) izvršitelja, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2 upućuje sljedeću

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

1.         Temeljem javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: medicinska sestra/tehničar u timu hitne medicine/sanitetskom prijevozu – četiri (4) izvršitelja na određeno vrijeme, zbog zamjene stalno zaposlenih radnika za vrijeme korištenja godišnjih odmora, u trajanju od osam (8) mjeseci, uz probni rad od tri (3) mjeseca za prvostupnike sestrinstva, odnosno dva (2) mjeseca za medicinske sestre/tehničare,  mjesto rada: Osječko-baranjska županija,  objavljenog u „Narodnim novinama“ broj12 od 10. veljače 2021. g., na web stranici Zavoda za zapošljavanje – Područna služba Osijek, web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasnim pločama Ustanove, izvršen je uvid u sve pristigle prijave, te nakon razmatranja prispjelih prijava donijeta je odluka o izboru kandidata.

 

2.         Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u timu hitne medicine/sanitetskom prijevozu - četiri (4) izvršitelja, mjesto rada: Osječko-baranjska županija, izabrani su  kandidati:

 

1.     Erdeg Matej

2.     Grcić Petra

3.     Portnar Alen

4.     Reljan Marković Mia

 

   

3.     S izabranim kandidatima, prije sklapanja Ugovora o radu, provest će se postupak utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani, jer je uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta medicinska sestra/tehničar u timu hitne medicine/sanitetskom prijevozu uvjet za prijem u radni odnos.

 

4.         Ova obavijest o izboru kandidata objaviti će se na službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

5.         Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

  • kadrovsko-pravnoj službi
  • financijsko-računovodstvenoj službi
  • glavnom medicinskom tehničaru ustanove
  • pismohrana
  • svim kandidatima koji su sudjelovali na javnom natječaju za radno mjesto doktor medicine u timu T1 HM na neodređeno vrijeme objavom na web stranici i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

  

PREUZMITE PDF

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr