Prodaja rabljenih vozila listopad 2020.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, J. Huttlera 2

 

Klasa: 406-09/20-01/13

Ur. broj: 381-20/1

U Osijeku,  19. listopada 2020. godine

 

 

 

Temeljem članka 23. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije  i Odluke Upravnog vijeća ustanove od 15. listopada 2020. g., Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije,  Osijek,  Josipa Huttlera 2, oglašava

 

 PRODAJU

 

RABLJENIH VOZILA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 

1.     Određuje se prodaja  tri rabljena vozila  u vlasništvu  Zavoda za hitnu medicinu  Osječko –baranjske županije javnom prodajom, prikupljanjem pisanih ponuda i odabirom najpovoljnijeg ponuditelja.

 

2.     Predmet prodaje su:

 

-       RABLJENA VOZILA

 

           

Red.

br.

 

 

VOZILO

 

MODEL

 

 

BROJ

ŠASIJE

 

PRIJEĐ. KM

 

GOD.

PROIZ.

 

POČETNA

CIJENA

 

1.

 

PEUGEOT

 

BOXER

 

 

VF3YBBMFB11858395

 

 

374.720

 

2011.

 

16.200,00 kn

 

2.

 

CITROEN

 

 

JUMPER

 

VF7YBUMFB12343031

 

331.448

 

2012.

 

15.300,00 kn

 

3.

 

CITROEN

 

JUMPER

 

 

VF7YBUMFB12329067

 

287.479

 

2012.

 

15.600,00 kn

 

 

 

3. Uvjeti prodaje:

 

a)     Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju domaće fizičke i pravne osobe i strane osobe, koje u danom roku dostave prijavu za nadmetanje i dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10% početne cijene vozila na žiro račun broj HR4924850031100303774, Croatia Banka.

b)     Jamčevina će se kupcu uračunati u cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena bit će vraćena.

c)     Prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno» što isključuje pravo kupca na naknadne prigovore u pogledu kvalitete i skrivenih mana.

d)    Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, Josipa Huttlera 2, od dana objave ovog oglasa do 29. listopada 2020. g.,  s naznakom "PONUDA ZA VOZILA – NE  OTVARAJ".

e)     U ponudi se obvezno navode: osnovni podaci o podnositelju ponude, naziv predmeta prodaje za koji se natječe, ponuđena cijena te se prilaže dokaz o uplaćenoj jamčevini.

f)      Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

g)     Ponude ispod početne cijene smatrat će se nevažećima.

h)     Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu.

i)      Kupac snosi sve troškove vezane za odvoz kupljenog predmeta prodaje te prijenos prava vlasništva s imena prodavatelja na svoje ime u slučaju kupoprodaje rabljenog vozila.

j)      Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu odmah po potpisu Ugovora na žiro račun Zavoda za hitnu medicinu Osječko baranjske županije broj HR4924850031100303774, Croatia Banka.

k)   Ako kupac prilikom potpisa ugovora ne uplati kupoprodajnu cijenu prodaja se smatra nevažećom, a kupac gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

l)      Predmet prodaje (rabljena vozila) mogu se razgledati na parkiralištu Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u Osijeku, na adresi  J. Huttlera 2,  radnim danima,  u vremenu od 10,00 do 12,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 031/ 531-314 ili na mobitel 099/ 2531- 314 – kontakt osoba Dino Koić.

 

  

PREUZMI PDF

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr