Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupovinu rabljenih vozila

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, J. Huttlera 2

 

Klasa: 406-09/19-01/05

Ur. broj: 381-19/4

U Osijeku,  09. listopada 2019. godine

                                                                                   

Predmet:   Obavijest o izboru najpovoljnijeg  ponuditelja za kupovinu rabljenih vozila                 

 

Temeljem oglasa o prodaji rabljenih vozila, objavljenog na web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije od 17. rujna 2019. godine za prikupljanje ponuda za kupnju rabljenih vozila u vlasništvu Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije, nakon otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda, donijela je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju rabljenog vozila kako slijedi:

 

-        za vozilo pod rednim brojem 2. ponuda ponuditelja Ivana Stanića, Medulinska 10, 31 000 Osijek, s ponuđenom cijenom u iznosu od 21.500,00 kn.

 

Ova obavijest dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponude za kupnju rabljenih vozila putem objave na web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije.

 

 

Dostaviti:

  • ponuditeljima putem objave navedene Obavijesti o izboru na web stranici Zavoda
  • poslovođi  radionice
  • financijsko-računovodstvena služba
  • kadrovsko-pravna služba
  • pismohrana 

 

PREUZMI PDF