Prodaja rabljenih vozila rujan 2019. godine

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, J. Huttlera 2

 

U Osijeku,  17. rujna 2019. godine

Klasa: 406-09/19-01/05

Ur. broj: 381-19/1

  

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije  i Odluke Upravnog vijeća ustanove od 16. rujna 2019. g., Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije,  Osijek,  Josipa Huttlera 2, oglašava

 

 PRODAJU 

RABLJENIH VOZILA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 

1. Određuje se prodaja  dva rabljena vozila  u vlasništvu  Zavoda za hitnu medicinu  Osječko –baranjske županije javnom prodajom, prikupljanjem pisanih ponuda i odabirom najpovoljnijeg ponuditelja.

2. Predmet prodaje su:

-       RABLJENA VOZILA           

Red.

br.

 

 

VOZILO

 

MODEL

 

 

BROJ

ŠASIJE

 

PRIJEĐ. KM

 

GOD.

PROIZ.

 

POČETNA

CIJENA

 

 

1.

 

FORD TRANSIT

 

TRANSIT

C-269409

 2,2 TDCI

 

 

 

WF0XXXTTFXBJ35757

 

 

 

330.000

 

 

2011.

 

 

17.000,00 kn

 

2.

 

FORD TRANSIT

 

TRANSIT

C-269406

2,2 TDCI

 

 

 

WF0XXXTTFXBJ38052

 

 

 

265.000

 

 

2011.

 

 

18.000,00 kn

 

a) Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju domaće fizičke i pravne osobe i strane osobe, koje u danom roku dostave prijavu za nadmetanje i dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10% početne cijene vozila na žiro račun broj HR7025000091102003578, Addiko Bank. 

b) U ponudi se obvezno navode: osnovni podaci o podnositelju ponude, naziv predmeta prodaje za koji se natječe, ponuđena cijena te se prilaže dokaz o uplaćenoj jamčevini.

c) Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

d) Ponude ispod početne cijene smatrat će se nevažećima.

e) Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu.

f) Kupac snosi sve troškove vezane za odvoz kupljenog predmeta prodaje te prijenos prava vlasništva s imena prodavatelja na svoje ime u slučaju kupoprodaje rabljenog vozila.

g) Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu odmah po potpisu Ugovora na žiro račun Zavoda za hitnu medicinu Osječko baranjske županije broj HR7025000091102003578 kod Addiko Bank.

h) Ako kupac prilikom potpisa ugovora ne uplati kupoprodajnu cijenu prodaja se smatra nevažećom, a kupac gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

i) Predmet prodaje (rabljena vozila) može se razgledati na parkiralištu Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u Osijeku, na adresi  J. Huttlera 2,  radnim danima,  u vremenu od 10,00 do 12,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 031/ 531-314 ili na mobitel 099/ 2531- 314 – kontakt osoba Dino Koić.

 

 

 

PREUZMI PDF