Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupovinu rabljenih vozila listopad 2018 godine

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, J. Huttlera 2

 

Klasa: 406-09/18-01/15

Ur. broj: 381-18/6

 

U Osijeku,  31.  listopada 2018. godine

                                                                                  

Predmet:   Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupovinu rabljenih vozila               

 

Poštovani,

 

Temeljem oglasa objavljenog na web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije od 16. listopada 2018. godine za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju rabljenih vozila u vlasništvu Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Stručno povjerenstvo Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije, nakon otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda sukladno Zapisniku od 31. listopada  2018. g., donijelo je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja  za kupnju rabljenog vozila kako slijedi:

 

-          za vozilo pod brojem 5. ponuda ponuditelja  VI-ZA MOBILE j. d. o. o., Dr. Luje Naletilića 15 P, 10 020 Novi Zagreb, OIB 80038405182, s ponuđenom cijenom u iznosu od 8.150,00 kn,

 

Uplaćena jamčevina uračunati će se u kupoprodajnu cijenu  ponuditelju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija  prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora, a ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena jamčevina će biti vraćena.

 

Ova obavijest dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponude za kupnju rabljenih vozila, objavom na web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

S poštovanjem,                                                               

 

 

Dostaviti:

 

  • VI-ZA MOBILE j.d.o.o., Dr. Luje Naletilića 15 P, 10 020 Zagreb
  • Drago König, Reisnerova 105, 31 000 Osijek
  • poslovođi  radionice
  • financijsko-računovodstvena služba
  • kadrovsko-pravna služba
  • pismohrana 

 

PREUZMI PDF