Prodaja rabljenih vozila listopad 2018. godine

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, J. Huttlera 2

 

U Osijeku,  16. listopada 2018. godine

Klasa: 406-09/18-01/15

Ur. broj: 381-18/1

 

 

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije  i Odluke Upravnog vijeća ustanove od 15. listopada 2018. g., Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije,  Osijek,  Josipa Huttlera 2, oglašava

 

 PRODAJU 

RABLJENIH VOZILA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 

1.     Određuje se prodaja  pet rabljenih vozila  u vlasništvu  Zavoda za hitnu medicinu  Osječko –baranjske županije javnom prodajom, prikupljanjem pisanih ponuda i odabirom najpovoljnijeg ponuditelja.

 

      2.    Predmet prodaje su:

 

-          RABLJENA VOZILA

           

Red.

br.

 

 

VOZILO

 

MODEL

 

 

BROJ

ŠASIJE

 

PRIJEĐ. KM

 

GOD.

PROIZ.

 

POČETNA

CIJENA

 

 

1.

PEUGEOT (F)

BOXER KOMBIBUS DIESEL(2006-2014)

 

Boxer 333 L2H2 Kombi 2,2 HDi Pack Klima

 

 

VF3YBBMFB11858782

 

 

 

400.000

 

 

2011.

 

 

30.154,50kn

 

2.

PEUGEOT (F)

BOXER KOMBIBUD DIESEL(2006-2014)

 

Boxer 333 L2H2 Kombi 2,2 HDi Pack Klima

 

 

 

VF3YBBMFB11859852

 

 

 

350.000

 

 

2011.

 

 38.322,00kn

 

 

3.

FORD (D) Transit Kombibus Diesel Pred.pog.(2006-2013)

 

Transit Kombi 300 2,2 TDCi SWB/2933/

 

 

WF0XXXTTFXBJ38045

 

 

258.000

 

 

2012.

 

 

63.446,00

 

 

4.

FORD (D)

Transit Kombibus Diesel Pred.Pog.(2006-2013)

Transit Kombibus 300 2,2 TDCi SWB/2933/

 

 

WF0XXXTTFXBJ38050

 

 

194.000

 

 

2012.

 

 

74.898,00

 

 

5.

CITROËN (F) Jumper Kombibus Diesel (2007-2014)

 

Jumper 33 L2H2 2,2 HDi

 

 

VF7YBUMFB12330068

 

 

188.913

 

 

2013.

 

 

6.083,00

 

3. Uvjeti prodaje:

 

a)    Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju domaće fizičke i pravne osobe i strane osobe, koje u danom roku dostave prijavu za nadmetanje i dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10% početne cijene vozila na žiro račun broj HR7025000091102003578, Addiko Bank.

b)    Jamčevina će se kupcu uračunati u cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena biti će vraćena.

c)     Prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno» što isključuje pravo kupca na naknadne prigovore u pogledu kvalitete i skrivenih mana.

d)    Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, Josipa Huttlera 2, od dana objave ovog oglasa do 26. listopada 2018. g.,  s naznakom "PONUDA ZA VOZILA – NE  OTVARAJ".

e)    U ponudi se obvezno navode: osnovni podaci o podnositelju ponude, naziv predmeta prodaje za koji se natječe, ponuđena cijena te se prilaže dokaz o uplaćenoj jamčevini.

f)      Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

g)    Ponude ispod početne cijene smatrat će se nevažećima.

h)    Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu.

i)      Kupac snosi sve troškove vezane za odvoz kupljenog predmeta prodaje te prijenos prava vlasništva s imena prodavatelja na svoje ime u slučaju kupoprodaje rabljenog vozila.

j)      Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu odmah po potpisu Ugovora na žiro račun Zavoda za hitnu medicinu Osječko baranjske županije broj HR7025000091102003578 kod Addiko Bank.

k)     Ako kupac prilikom potpisa ugovora ne uplati kupoprodajnu cijenu prodaja se smatra nevažećom, a kupac gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

l)      Predmet prodaje (rabljena vozila) mogu se razgledati  uz obveznu prethodnu najavu dan ranije radnim danima,  u vremenu od 10,00 do 12,00 sati na telefon 031/ 531-314 ili na mobitel 099/ 2531- 314 – kontakt osoba Dino Koić.

 

 

 

PREUZMI PDF