Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupovinu rabljenih vozila – lipanj 2018.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

 

Klasa:406-09/18-01/06
Ur. broj: 381-18/3

 

U Osijeku, 13. lipnja 2018. godine

 

Predmet: Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuditeija za kupovinu rabljenib vozila

 

Temeljem oglasa o prodaji rabljenih vozila, objavljenog na web stranici Zavoda za hitnu

medicinu Osjecko-baranjske zupanije od 14. prosinca 2017. godine, 04. sijecnja 2018. godine,
16. veljace 2018. godine i 24. travnja 2018. godine za prikupljanje ponudaza kupnju rabljenih
vozila u vlasnistvu Zavoda za hitnu medicinu Osjecko - baranjske zupanije, Ravnateljica
Zavoda za hitnu medicinu Osjecko - baranjske zupanije, nakon otvaranja, pregleda i ocjene
pristiglih ponuda, donijela je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditeija za kupnju rabljenog
vozila kako slijedi:

  • za vozilo pod rednim brojem 1. ponuda ponuditeija Zeljka Melic, dr. Luje Naletiiica 15P, 10 020 Zagreb, s ponudenom cijenom u iznosu od 16.500,00 kn.
  • za vozilo pod rednim brojem 2. ponuda ponuditeija Rudolfa Evic, Tiha 58, Brijesce, 31 000 Osijek, s ponudenom cijenom u iznosu od 21.500,00 kn.

 

Ova obavijest dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponude za kupnju rabljenih vozila putem objave na web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko - baranjske županije.

 Dostaviti:

  • ponuditeljima putem objave navedene Obavijesti o izboru na web stranice Zavoda

  • poslovođi radionice

  • financijsko-računovodstvena služba

  • kadrovsko-pravna sluzba

  • pismohrana

 

PREUZMITE PDF