Prodaja rabljenih vozila veljača 2018. godine

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Osijek, J. Huttlera 2.

 

U Osijeku,  16. veljače 2018. godine

Klasa: 406-09/18-01/03

Ur. broj: 381-18/1

 

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije  i Odluke Upravnog vijeća ustanove od 15. veljače 2018. g., Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije,  Osijek,  Josipa Huttlera 2, oglašava ponovnu

 

PONOVNA PRODAJA 

RABLJENOG VOZILA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 

1.       Određuje se prodaja  jednog rabljenog vozila  u vlasništvu  Zavoda za hitnu medicinu  Osječko –baranjske županije javnom prodajom, prikupljanjem pisanih ponuda i odabirom najpovoljnijeg ponuditelja.

 

      2.    Predmet prodaje je:

 

-          RABLJENO VOZILO

 

 

 

Red.

br.

 

VOZILO

 

MODEL

 

 

BROJ

ŠASIJE

 

PRIJEĐ. KM

 

GOD.

PROIZ.

 

POČETNA

CIJENA

 

1.

PEUGEOT (F)BOXER KOMBIBUS DIESEL

 Boxer 333 L2H2 Minibus 3,0 HDi Pack Klima

 

VF3YBDMFB11882562

 

 

410.000

 

2010.

 

46.051,20kn

 

3. Uvjeti prodaje:

a)       Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju domaće fizičke i pravne osobe i strane osobe, koje u danom roku dostave prijavu za nadmetanje i dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10% početne cijene vozila na žiro račun broj HR7025000091102003578, Addiko Bank.

b)      Jamčevina će se kupcu uračunati u cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena biti će vraćena.

c)       Prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno» što isključuje pravo kupca na naknadne prigovore u pogledu kvalitete i skrivenih mana.

d)      Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, Josipa Huttlera 2, od dana objave ovog oglasa do 28. veljače 2018. g.,  s naznakom "PONUDA ZA VOZILA – NE  OTVARAJ".

e)       U ponudi se obvezno navode: osnovni podaci o podnositelju ponude, naziv predmeta prodaje za koji se natječe, ponuđena cijena te se prilaže dokaz o uplaćenoj jamčevini.

f)       Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

g)      Ponude ispod početne cijene smatrat će se nevažećima.

h)      Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu.

i)        Kupac snosi sve troškove vezane za odvoz kupljenog predmeta prodaje te prijenos prava vlasništva s imena prodavatelja na svoje ime u slučaju kupoprodaje rabljenog vozila.

j)        Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu odmah po potpisu Ugovora na žiro račun Zavoda za hitnu medicinu Osječko baranjske županije broj HR7025000091102003578 kod Addiko Bank.

k)      Ako kupac prilikom potpisa ugovora ne uplati kupoprodajnu cijenu prodaja se smatra nevažećom, a kupac gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

l)       Predmet prodaje (rabljeno vozilo) može se razgledati na parkiralištu tvrtke „Autocentar Kovačević“ u Bilju, na adresi  Ulica Kralja Tomislava 92 a, radnim danima,  u vremenu od 10,00 do 12,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 031/ 531-314 ili na mobitel 099/ 2531- 314 – kontakt osoba Dino Koić.

 

          PREUZMITE - PDF

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                    Ravnateljica

                                                                                                                                                                  Silvana Sabo, univ. spec. oec.