Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupovinu rabljenih vozila

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, J. Huttlera 2

 

Klasa: 406-09/17-01/12

Ur. broj: 381-17/6

 

U Osijeku,  21.  prosinca 2017. godine

 

Predmet:   Obavijest o izboru najpovoljnijeg  ponuditelja za kupovinu rabljenih vozila             

Poštovani,

Temeljem oglasa objavljenog na web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije od 15. prosinca 2017. godine za prikupljanje ponuda za kupnju rabljenih vozila u vlasništvu Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije, nakon otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda sukladno Zapisniku od 20. prosinca  2017. g. i Dopune zapisnika od 21. prosinca 2017. g., donijela je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju rabljenog vozila kako slijedi:

-        za vozilo pod rednim brojem 2. ponuda ponuditelja „VI-ZA MOBILE“ j.d.o.o., dr. Luje Naletilića 15P, 10 020 Zagreb, OIB 80038405182, s ponuđenom cijenom u iznosu od 24.050,00 kn.

Uplaćena jamčevina uračunati će se u kupoprodajnu cijenu ponuditelju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija  prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora.

 

Ova obavijest dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponude za kupnju rabljenih vozila.

 

S poštovanjem,                                                                                 

Ravnateljica:            

Silvana Sabo, univ. spec. oec.

PREUZMITE PDF

 

Dostaviti:

 

-   VI-ZA MOBILE j.d.o.o., dr. Luje Naletilića 15P, 10 020 Zagreb

-   poslovođi  radionice

-   financijsko-računovodstvena služba

-   kadrovsko-pravna služba

-   pismohrana

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr