Obavijest o izboru najpovoljnijih ponuditelja za kupovinu rabljenih vozila

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, J. Huttlera 2

 

Klasa: 406-09/17-01/11

Ur. broj: 381-17/10

U Osijeku,  23.  listopada 2017. godine

 

Predmet:   Obavijest o izboru najpovoljnijih  ponuditelja za kupovinu rabljenih vozila                

Poštovani, 

Temeljem oglasa objavljenog na web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije od 10. listopada 2017. godine za prikupljanje ponuda za kupnju rabljenih vozila u vlasništvu Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Stručno povjerenstvo Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije, nakon otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda sukladno Zapisniku od 20. listopada  2017. g., donijelo je odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja  za kupnju rabljenih vozila kako slijedi:

-       za vozilo pod brojem 1. ponuda ponuditelja  Dejan Kakša, Otrovanec 136, 33 405 Pitomača, OIB 13619868832, s ponuđenom cijenom u iznosu od 7.000,00 kn,

-       za vozilo pod rednim brojem 2. ponuda ponuditelja Dejan Kakša, Otrovanec 136, 33 405 Pitomača, OIB 13619868832, s ponuđenom cijenom u iznosu od 14.500,00 kn.

-       za vozilo pod rednim brojem 3. ponuda ponuditelja Dario Vurnek, Vukovarska 29d, 31 000 Osijek, s ponuđenom cijenom u iznosu od 7.550,00 kn.

Uplaćena jamčevina uračunati će se u kupoprodajnu cijenu  ponuditeljima čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija  prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena jamčevina će biti vraćena.

Ova obavijest dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponude za kupnju rabljenih vozila.

 

S poštovanjem,                                                             

PREUZMITE PDF                               

 

Dostaviti:

-   Dejan Kakša, Otrovanec 136, 33 405 Pitomača

-   Dario Vurnek, Vukovarska 29d, 31 000 Osijek

-   Drago Kӧnig, Reisnerova 105, 31 000 Osijek

-   Barušić d.o.o., Hrvatske Republike 47, 31 000 Osijek

-   MAKI d.o.o., P. Radića 110, 33 000 Virovitica

-   VI-ZA MOBILE j.d.o.o., Prekratova 56, 10 020 Zagreb

-   poslovođi  radionice

-   financijsko-računovodstvena služba

-   kadrovsko-pravna služba

-   pismohrana

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr