Prodaja rabljenih vozila listopad 2017. godine

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, J. Huttlera 2

 

U Osijeku,  07. listopada 2017. godine

Klasa: 406-09/17-01/11

Ur. broj: 381-17/ 1

 

 

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije  i Odluke Upravnog vijeća ustanove od 15. rujna 2017. g., Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije,  Osijek,  Josipa Huttlera 2, oglašava

 

PRODAJU

 RABLJENIH VOZILA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 

1. Određuje se prodaja  tri rabljena vozila  u vlasništvu  Zavoda za hitnu medicinu  Osječko –baranjske

    županije javnom prodajom, prikupljanjem pisanih ponuda i odabirom najpovoljnijeg ponuditelja.

 

2. Predmet prodaje je:

 

-          RABLJENO VOZILO

           

Red.
br.
 
VOZILO
MODEL
 
BROJ
ŠASIJE
PRIJEĐ. KM
GOD.
PROIZ.
POČETNA
CIJENA
1.
 
PEUGEOT (F)
BOXER FURGON DIESEL
Boxer 333 L2H2 3,0 HDi
VF3YBDMFB11849639
312.000
2010.
5.999,40kn
2.
PEUGEOT (F)
BOXER FURGON DIESEL
Boxer 333 L2H2 3,0 HDi
VF3YBDMFB11883157
550.000
2010.
13.839,70kn
3.
PEUGEOT (F)
BOXER FURGON DIESEL
Boxer 333 L2H2 3,0 HDi
VF3YBDMFB11885571
 
616.980
2010.
3.979,70kn

 

3. Uvjeti prodaje:

 

a)       Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju domaće fizičke i pravne osobe i strane osobe, koje u danom roku dostave prijavu za nadmetanje i dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10% početne cijene vozila na žiro račun broj HR7025000091102003578, Addiko Bank.

b)      Jamčevina će se kupcu uračunati u cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena biti će vraćena.

c)       Prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno» što isključuje pravo kupca na naknadne prigovore u pogledu kvalitete i skrivenih mana.

d)      Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, Josipa Huttlera 2, u roku od 8 dana računajući od dana objave ovog oglasa, s naznakom "PONUDA ZA VOZILA – NE  OTVARAJ".

e)       U ponudi se obvezno navode: osnovni podaci o podnositelju ponude, naziv predmeta prodaje za koji se natječe, ponuđena cijena te se prilaže dokaz o uplaćenoj jamčevini.

f)       Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

g)      Ponude ispod početne cijene smatrat će se nevažećima.

h)      Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu.

i)        Javno otvaranje ponuda održati će se dana 20. listopada 2017. g. u 09:00 sati u prostorijama Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, J. Huttlera 2, Osijek (I. kat, soba br. 3).

j)        Kupac snosi sve troškove vezane za odvoz kupljenog predmeta prodaje te prijenos prava vlasništva s imena prodavatelja na svoje ime u slučaju kupoprodaje rabljenog vozila.

k)      Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu odmah po potpisu Ugovora  odnosno najkasnije u roku od 8 dana od dana kupnje na žiro račun Zavoda za hitnu medicinu Osječko baranjske županije broj HR7025000091102003578 kod Addiko Bank.

l)        Ako kupac u tom roku ne uplati kupoprodajnu cijenu prodaja se smatra nevažećom, a kupac gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

m)   Predmet prodaje (rabljena vozila) mogu se razgledati na parkiralištu tvrtke „Autocentar Kovačević“ u Bilju , na adresi  Ulica Kralja Tomislava 92 a, radnim danima,  u vremenu od 10,00 do 12,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 031/ 531-314 ili na mobitel 099/ 2531- 314 – kontakt osoba Dino Koić.

       

PREUZMITE PDF

                                                                                                                             

Ravnateljica

Silvana Sabo, univ. spec. oec. 

 

 

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr