Poziv za prikupljanje pisanih ponuda za kupovinu rabljene medicinske opreme

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Osijek, J. Huttlera 2.

 

U Osijeku,  10.srpnja 2017. godine

Klasa:035-01/17-01/89

Ur. broj: 381-17/1

 

PREUZMITE PDF