Prodaja rabljenih vozila ožujak 2016

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Osijek, J. Huttlera 2.

 

U Osijeku,  02.ožujka 2016. godine

Klasa:406-09/16-01/1

Ur. broj: 381-16/10

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije  i Odluke Upravnog vijeća ustanove od 25.veljače 2016. g., Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije,  Osijek,  Josipa Huttlera 2, oglašava

 

PRODAJU

RABLJENOG VOZILA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 

1. Određuje se prodaja  rabljenog vozila  u vlasništvu  Zavoda za hitnu medicinu  Osječko –baranjske

    županije javnom prodajom, prikupljanjem pisanih ponuda i odabirom najpovoljnijeg ponuditelja.

 

2. Predmet prodaje je:

 

-          RABLJENO VOZILO

           

Red.

br.

 

VOZILO

MODEL

 

BROJ

ŠASIJE

PRIJEĐ. KM

GOD.

PROIZ.

POČETNA

CIJENA

1.

 

PEUGEOT

BOXER

333 L2H2 3,0

HDi

VF3YBDMFB11883019

399.120

2010.

14,970 kn

 

 

 

 

3. Uvjeti prodaje:

 

a)       Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju domaće fizičke i pravne osobe i strane osobe, koje u danom roku dostave prijavu za nadmetanje i dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10% početne cijene vozila na žiro račun broj HR7025000091102003578, kod Hypo- Alpe Adria Bank.

b)      Jamčevina će se kupcu uračunati u cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena biti će vraćena.

c)       Prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno» što isključuje pravo kupca na naknadne prigovore u pogledu kvalitete i skrivenih mana.

d)      Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, Josipa Huttlera 2, najkasnije u roku od 8 dana računajući od dana objave ovog oglasa, s naznakom "PONUDA ZA VOZILO – NE  OTVARAJ".

e)       U ponudi se obvezno navode: osnovni podaci o podnositelju ponude, ponuđena cijena te se prilaže dokaz o uplaćenoj jamčevini.

f)       Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

g)      Ponude ispod početne cijene smatrat će se nevažećim.

h)      Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu.

i)        Kupac snosi sve troškove vezane za odvoz kupljenog vozila, te prijenos prava vlasništva sa imena prodavatelja na svoje ime u slučaju kupoprodaje rabljenog vozila.

j)        Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu odmah po potpisu Ugovora na žiro račun Zavoda za hitnu medicinu Osječko baranjske županije broj HR7025000091102003578 kod Hypo- Alpe Adria Bank.

k)      Ukoliko kupac prilikom potpisa Ugovora ne uplati kupoprodajnu cijenu prodaja se  smatra nevažećom, a kupac gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

l)       Rabljeno vozilo može se razgledati na parkiralištu Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u Osijeku, J. Huttlera 2, radnim danima,  u vremenu od 10,00 do 12,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 031/ 531-314 ili na mobitel 099/ 2531- 314.                                 

Ravnateljica

Silvana Sabo, univ. spec. oec.

PREUZMITE PDF

                                  

                                              

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr