Rezultati pismenog testiranja kandidata za radno mjesto vozač sanitetskog vozila – devet (9) izvršitelja na neodređeno vrijeme

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

 

Klasa: 112-02/20-01/58

Ur. broj: 381-20/116

 

U Osijeku, 20. listopada 2020. godine

 

Temeljem članka 23. i 24. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije Povjerenstvo za odabir kandidata temeljem javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 104 od 23. rujna 2020. g., na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasnim pločama Ustanove, za prijem u radni odnos za radno mjesto vozač sanitetskog vozila (m/ž) – devet (9) izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, a nakon provedenog pismenog testiranja kandidata održanog dana 15. listopada 2020. godine, objavljuje

 

 

REZULTATE

PISMENOG TESTIRANJA KANDIDATA  ZA RADNO MJESTO

VOZAČ SANITETSKOG VOZILA -  DEVET (9) IZVRŠITELJA NA NEODREĐENO VRIJEME, UZ PROBNI RAD OD TRI (3) MJESECA

 

održanog dana 15. listopada  2020. g.

 

Od 32 kandidata koji su ispunili formalne uvjete za pristupanje pismenoj provjeri znanja, pismenom testiranju  pristupilo je 30 kandidata, a 2 kandidata nisu pristupila pismenom testiranju.

 

Kandidati koji su pristupili pismenom testiranju  i koji su uspješno položili pismeno  testiranje, odnosno na pismenoj provjeri znanja ostvarili  najmanje 70% od ukupnog broja bodova, su sljedeći kandidati:

 

 

Tablica 1.

 

Red.    broj

 Ime  i prezime kandidata

Ostvareni   broj  bodova

1.

STANIĆ IVICA

29

2.

ŠIMEK ZVONIMIR

29

3.

LONČARIĆ HOSELITO

28

4.

TOTH DARIO

28

5.

BLAŽEVIĆ JOSIP

27

6.

NOVAKOVIĆ LUKA

27

7.

BENIĆ MARKO

26

8.

HOSI IVAN

26

9.

BALENTIĆ BORIS

25

10.

KATIĆ BRANKO

25

11.

TRETINJAK ZVONIMIR

25

12.

BAGARIĆ BRANIMIR

24

13.

KNEZOVIĆ ANTE

24

14.

JERKOVIĆ DIOKLECIAN

24

15.

ZOVKO DRAŽEN

23

16.

ČOSIĆ BOJAN

22

17.

ŠUPUKOVIĆ ILIJA

22

18.

VUČKOVIĆ ANTE

22

19.

VUK DAMIR

21

20.

VUKŠIĆ TOMISLAV

21

 

 

 

Kandidati koji nisu uspješno položili pismeno  testiranje, odnosno koji  u pismenoj provjeri znanja  nisu ostvarili najmanje 70% od ukupnog broja bodova su sljedeći kandidati:

 

Tablica 2.

 

Red. Broj

 

 

                  Ime i prezime kandidata

 

Ostvareni broj bodova

  1.

STRNAD DINO

20

  2.

NEMETH DENIS

19

  3.

PRAKATUR ŽELJKO

19

  4.

MAROŠEVIĆ ŽELJKO

18

  5.

ŠMIT ALEN

17

  6.

ŠTRAK BORIS

17

  7.

ŽIVKOVIĆ GORAN

17

  8.

KOLAREVIĆ ROBERT

15

  9.

PILJIĆ LEOPOLD

14

10.

ŠKLEBEK MARIO

13

 

Pismenom testiranju nisu pristupili sljedeći kandidati:

 

1.

BELIĆ ZORAN

2.

PERANOVIĆ KREŠIMIR

 

Sukladno tekstu javnog natječaja kandidati koji nisu pristupili pismenom testiranju smatra se da su povukli svoju prijavu na javni natječaj.

 

U skladu s tekstom javnog natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto -  vozač sanitetskog vozila (m/ž) -  devet (9) izvršitelja, uz probni rad od tri (3) mjeseca, u  Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije a nakon provedenog pismenog testiranja kandidata održanog dana 15. listopada 2020. godine i objavljenih rezultata, Povjerenstvo za odabir kandidata, poziva na razgovor (intervju) samo kandidate koji su na pismenom testiranju postigli najbolje rezultate, koji su uspješno položili pismeno  testiranje, odnosno koji su u pismenoj provjeri znanja ostvarili najmanje 70% od ukupnog broja bodova i koji su navedeni u Tablici 1. te istima upućuje

 

POZIV

za  razgovor (intervju) koji će se održati dana  22. listopada 2020. godine (četvrtak)  u uredu Ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Josipa Huttlera 2, na I katu zgrade, prema sljedećem rasporedu:

 

09:00-09:30 sati

 

1.

STANIĆ IVICA

2.

ŠIMEK ZVONIMIR

3.

LONČARIĆ HOSELITO

4.

TOTH DARIO

 

09:30-10:00 sati

 

1.

BLAŽEVIĆ JOSIP

2.

NOVAKOVIĆ LUKA

3.

BENIĆ MARKO

4.

HOSI IVAN

 

10:00-10:30 sati

 

1.

BALENTIĆ BORIS

2.

KATIĆ BRANKO

3.

TRETINJAK ZVONIMIR

4.

BAGARIĆ BRANIMIR

 

10:30-11:00 sati

1.

KNEZOVIĆ ANTE

2.

JERKOVIĆ DIOKLECIAN

3.

ZOVKO DRAŽEN

4.

ČOSIĆ BOJAN

 

11:00-11:30 sati

 

1.

ŠUPUKOVIĆ ILIJA

2.

VUČKOVIĆ ANTE

3.

VUK DAMIR

4.

VUKŠIĆ TOMISLAV

 

Rezultati razgovora  (intervjua)  bodovat će se od 0 – 15 bodova, nakon čega će se objaviti konačni rezultati i izbor kandidata.

 

Svi kandidati pozvani na razgovor (intervju) dužni su sa sobom donijeti važeću osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom.

 

Radi sprečavanja širenja virusa COVID – 19, na razgovor (intervju) su kandidati  obvezni doći 15 minuta prije samog početka radi mjerenja temperature.

Kandidati su obvezni na testiranje ponijeti i koristiti zaštitnu masku za lice.

Kandidatu s  izmjerenom temperaturom  > od 37.2 ponovit će se mjerenje kroz 10 minuta.

U slučaju da je ponovljeno mjerenje temperature > od 37.2 kandidat će se uputiti svome liječniku i neće moći pristupiti razgovoru (intervju-u). 

 

Članovi Povjerenstva za odabir kandidata:

 

Silvana Sabo, univ. spec. oec., predsjednik

Dino Koić, član

Jasna Perić, mag, iur., član

  

PREUZMITE PDF

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr