Obavijest o izboru kandidata - medicinske sestre/tehničari

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

 

Klasa: 112-03/20-01/14

Ur. broj: 381-20/52

 

U Osijeku, 09. lipnja 2020. g.

 

Temeljem članka 23. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 128/17,), nakon provedenog Javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno odsutnih radnika radi korištenja godišnjih odmora , u trajanju od četiri (4) mjeseca, uz probni rad od tri (3) mjeseca za prvostupnike sestrinstva, odnosno dva (2) mjeseca za medicinske sestre/tehničare, za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u timu hitne medicine/sanitetskom prijevozu – tri (3) izvršitelja, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2 upućuje sljedeću

 

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

 

1. Temeljem javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: medicinska sestra/tehničar u timu hitne medicine/sanitetskom prijevozu – tri (3) izvršitelja na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno odsutnih radnika radi korištenja godišnjih odmora , u trajanju od četiri (4) mjeseca, uz probni rad od tri (3) mjeseca za prvostupnike sestrinstva, odnosno dva (2) mjeseca za medicinske sestre/tehničare,  mjesto rada: Osječko-baranjska županija,  objavljenog u „Narodnim novinama“ broj62 od 27. svibnja 2020. g., na web stranici Zavoda za zapošljavanje – Područna služba Osijek, web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasnim pločama Ustanove, izvršen je uvid u sve pristigle prijave, te nakon razmatranja prispjelih prijava donijeta je odluka o izboru kandidata.

 

2. Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u timu hitne medicine/sanitetskom prijevozu - tri (3) izvršitelja, mjesto rada: Osječko-baranjska županija, izabrani su  kandidati:

           

1.     Dukmenić Stefani

2.     Kos Zvonimir

3.     Reljan Marković Mia

   

3. S izabranim kandidatima, prije sklapanja Ugovora o radu, provest će se postupak utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani, jer je uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta medicinska sestra/tehničar u timu hitne medicine/sanitetskom prijevozu uvjet za prijem u radni odnos.

 

4. Ova obavijest o izboru kandidata objaviti će se na službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

5. Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

 

 

 

 

 

 Dostaviti:

  • kadrovsko-pravnoj službi

  • financijsko-računovodstvenoj službi

  • glavnom medicinskom tehničaru ustanove

  • pismohrana

  • svim kandidatima koji su sudjelovali na javnom natječaju za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u timu hitne medicine/sanitetskom prijevozu na određeno vrijeme objavom na web stranici i oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

 

PREUZMITE PDF

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr